Đặc trưng sản phẩm

 Chứng nhận
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 Quy cách
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 Đóng gói
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 Quy trình
 •  
 •  
 •  
 •  
   
Thùng trồng rau thủy canh
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 195.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
 • NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ FAMIFARM
  • Nông hộ
  • 0916.889.726
  • hydroponics.com.vn@gmail.com
  • VPĐD: 123 B đường Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội - KHO HÀNG: Phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nội
  • Tỉnh/TP: Hà Nội 
  • (0)
Ông trồng thủy canh NFT
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 99.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
 • NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ FAMIFARM
  • Nông hộ
  • 0916.889.726
  • hydroponics.com.vn@gmail.com
  • VPĐD: 123 B đường Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội - KHO HÀNG: Phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nội
  • Tỉnh/TP: Hà Nội 
  • (0)
Máy sục khí thủy canh
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 80.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
 • NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ FAMIFARM
  • Nông hộ
  • 0916.889.726
  • hydroponics.com.vn@gmail.com
  • VPĐD: 123 B đường Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội - KHO HÀNG: Phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nội
  • Tỉnh/TP: Hà Nội 
  • (0)
Máy bơm chuyên dụng
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 250.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
 • NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ FAMIFARM
  • Nông hộ
  • 0916.889.726
  • hydroponics.com.vn@gmail.com
  • VPĐD: 123 B đường Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội - KHO HÀNG: Phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nội
  • Tỉnh/TP: Hà Nội 
  • (0)
Giàn tầng thủy canh loại nhỏ
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 4.200.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
 • NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ FAMIFARM
  • Nông hộ
  • 0916.889.726
  • hydroponics.com.vn@gmail.com
  • VPĐD: 123 B đường Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội - KHO HÀNG: Phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nội
  • Tỉnh/TP: Hà Nội 
  • (0)
Hệ thống trồng rau ăn quả
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 5.500.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
 • NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ FAMIFARM
  • Nông hộ
  • 0916.889.726
  • hydroponics.com.vn@gmail.com
  • VPĐD: 123 B đường Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội - KHO HÀNG: Phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nội
  • Tỉnh/TP: Hà Nội 
  • (0)
Hệ thống thủy canh ngang
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 8.500.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
 • NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ FAMIFARM
  • Nông hộ
  • 0916.889.726
  • hydroponics.com.vn@gmail.com
  • VPĐD: 123 B đường Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội - KHO HÀNG: Phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nội
  • Tỉnh/TP: Hà Nội 
  • (0)
Hệ thống giàn thủy canh chữ A
 • Khả năng cung ứng: 100
 • Xuất xứ:
 • Đóng gói:
 • Quy cách:
 • Giá: 8.500.000 đ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Lưu trữ
 • (0)
 • NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ FAMIFARM
  • Nông hộ
  • 0916.889.726
  • hydroponics.com.vn@gmail.com
  • VPĐD: 123 B đường Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội - KHO HÀNG: Phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nội
  • Tỉnh/TP: Hà Nội 
  • (0)
Bạn chưa tìm được sản phẩm mong muốn?

Hãy gửi yêu cầu đơn hàng của bạn vào form sau, hệ thống chúng tôi sẽ tìm giúp bạn

 1 yêu cầu - nhận nhiều hỗ trợ
 Hệ thống lớn - đáp ứng nhanh
 Tiết kiệm hơn 90% thời gian cho bạn
 Đăng tin mua bán 
Muốn đưa sản phẩm tốt của bạn giới thiệu trên đây?

Chúng tôi giúp bạn làm được dễ dàng và hơn thế nữa!

Chỉ cần 3 bước để làm việc này:
 1. Tạo doanh nghiệp
 2. Đăng sản phẩm
 3. Hỗ trợ và tư vấn khách hàng
 Tạo doanh nghiệp