Đăng nhập
CÔNG TY TNHH HỮU HẠN BA HUÂN

CÔNG TY TNHH HỮU HẠN BA HUÂN

  CÔNG TY TNHH HỮU HẠN BA HUÂN

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2006
 •  
  (08) 3.969.2730
 •  
  22 Nguyễn Đình Chi, Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh
 •  info@bahuan.vn http://bahuan.vn/
Người liên hệ
 • CÔNG TY TNHH HỮU HẠN BA HUÂN
 • (08) 3.969.2730
 • info@bahuan.vn
Doanh nghiệp vàng
 Liên hệ
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)