Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁ SẠCH SÔNG ĐÀ

 • 7 sản phẩm
 • Lượt xem: 4366
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁ SẠCH SÔNG ĐÀ

 •  
  Nhà sản xuất, Công ty thương mại
 •  
  2015
 •  
  04 36811680 - 046 253 1234
 •  
  219 Ngọc Hồi, Văn Điển, quận Thanh Trì, Hà Nội
 •  infor@casachsongda.vn http://www.casachsongda.vn
Người liên hệ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÁ SẠCH SÔNG ĐÀ
 • 04 36811680 - 046 253 1234
 • infor@casachsongda.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁ SẠCH SÔNG ĐÀ

Sản phẩm chính

Cá Diêu Hồng
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Cá Lăng Vàng
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Cá Lăng Nha
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Cá Lăng Nha

Cá Lăng Nha

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá Lăng đen

Cá Lăng đen

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá Lăng Vàng

Cá Lăng Vàng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá trắm đen

Cá trắm đen

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá chép giòn

Cá chép giòn

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá nheo Sông Đà

Cá nheo Sông Đà

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá Diêu Hồng

Cá Diêu Hồng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)