Đăng nhập
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT PHÙ SA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT PHÙ SA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT PHÙ SA

 •  
  Nhà sản xuất, Công ty thương mại
 •  
  2008
 •  
  08 3824 6058
 •  
  P.302A, Lầu 3, Hoangdan Buildin , 241 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
 •  huynguyen@catphusa.com http://catphusa.com/
Người liên hệ
 • Nguyễn Hữu Huy
 • 0913 108 364
 • huynguyen@catphusa.com
 Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT PHÙ SA

Người nhận:

Nguyễn Hữu Huy 
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)