Đăng nhập

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HOA KỲ

([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HOA KỲ

 •  
  Công ty thương mại
 •  
  2003
 •  
  (00844)39844746
 •  
  3A/273 Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 •  mungvugia@gmail.com http://thietbinongnghiep.com.vn/
Người liên hệ
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HOA KỲ
 • (00844)39844746
 • mungvugia@gmail.com
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HOA KỲ
Kính hiển vi soi nổi model AKS60

Kính hiển vi soi nổi model AKS60

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Kính hiển vi soi nổi model AKSNL

Kính hiển vi soi nổi model AKSNL

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Kính hiển vi soi nổi model AKSNL

Kính hiển vi soi nổi model AKSNL

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Kính hiển vi soi nổi model AKSNLF

Kính hiển vi soi nổi model AKSNLF

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Hệ thống vô trùng

Hệ thống vô trùng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Băng dính bằng tay

Băng dính bằng tay

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Dây chuyền đóng thuốc chai tự động

Dây chuyền đóng thuốc chai tự động

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Dây chuyền dán nhãn chai tự động

Dây chuyền dán nhãn chai tự động

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Bộ tưới phun mù có van khóa

Bộ tưới phun mù có van khóa

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ống tưới nhỏ giọt - ống cứng

Ống tưới nhỏ giọt - ống cứng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Béc tưới phun mưa

Béc tưới phun mưa

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ống tưới nhỏ giọt - ống mềm

Ống tưới nhỏ giọt - ống mềm

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ống dẫn thức ăn chăn nuôi

Ống dẫn thức ăn chăn nuôi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Bình cho bê uống thuốc

Bình cho bê uống thuốc

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Bút viết thẻ tai cho gia súc

Bút viết thẻ tai cho gia súc

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ổ đẻ nhựa cho gia cầm

Ổ đẻ nhựa cho gia cầm

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)