Đăng nhập
CƠ SỞ HẰNG NGA

CƠ SỞ HẰNG NGA

CƠ SỞ HẰNG NGA

 •  
  Công ty thương mại
 •  
  2016
 •  
  0909 922 617
 •  
  2808 Phạm Thế Hiển, P.7, Quận 8, Hồ Chí Minh
 •  hangtran078@gmail.com http://
Người liên hệ
 • Ms. Hằng
 • 0909 922 617
 • hangtran078@gmail.com
 • 24 sản phẩm
 • Lượt xem: 11065
 Liên hệ
CƠ SỞ HẰNG NGA

Người nhận:

Ms. Hằng 
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)