Đăng nhập
TRANG TRẠI GÀ ĐÔNG TẢO KIỀU HOA

TRANG TRẠI GÀ ĐÔNG TẢO KIỀU HOA

TRANG TRẠI GÀ ĐÔNG TẢO KIỀU HOA

 •  
  Nông hộ
 •  
  2016
 •  
  0934 781 792 - 01678 827 634
 •  
  Số 11 Đường Xóm Đùi, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà
 •  info@gadongtaogiong.net http://gadongtaogiong.net/
Người liên hệ
 • Cô Hoa
 • 0934 781 792 - 01678 827 634
 • info@gadongtaogiong.net
 • 13 sản phẩm
 • Lượt xem: 5226
 Liên hệ
TRANG TRẠI GÀ ĐÔNG TẢO KIỀU HOA

Người nhận:

Cô Hoa 
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)