Đăng nhập

TRẠI GÀ GIỐNG MINH SƠN

 • 25 sản phẩm
 • Lượt xem: 9184
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

TRẠI GÀ GIỐNG MINH SƠN

 •  
  Nông hộ
 •  
  2016
 •  
  0968.402.173 - 0937.078.904
 •  
  Ấp 9, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
 •  contact.gagiong@gmail.com http://gagiong.vn
Người liên hệ
 • TRẠI GÀ GIỐNG MINH SƠN
 • 0968.402.173 - 0937.078.904
 • contact.gagiong@gmail.com
TRẠI GÀ GIỐNG MINH SƠN
Gà Hồ 5 tháng - Quà Biếu

Gà Hồ 5 tháng - Quà Biếu

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Hồ giống 2 tháng tuổi

Gà Hồ giống 2 tháng tuổi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Hồ giống 1 tuần tuổi

Gà Hồ giống 1 tuần tuổi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Hồ giống - Bóc Trứng

Gà Hồ giống - Bóc Trứng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Peru chến đấu

Gà Peru chến đấu

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Peru con mái

Gà Peru con mái

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Peru 3 tháng

Gà Peru 3 tháng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Peru giống

Gà Peru giống

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Bến Tre nuôi thương phẩm

Gà Bến Tre nuôi thương phẩm

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Bến Tre giống

Gà Bến Tre giống

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Quý Phi thương phẩm

Gà Quý Phi thương phẩm

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Quý Phi giống 15 - 20 ngày tuổi

Gà Quý Phi giống 15 - 20 ngày tuổi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Đông Tảo lấy thịt

Gà Đông Tảo lấy thịt

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Đông Tảo giống 6 ngày tuổi

Gà Đông Tảo giống 6 ngày tuổi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Đông Tảo giống bóc trứng

Gà Đông Tảo giống bóc trứng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Giống Gà Đông Tảo 2 tuần tuổi

Giống Gà Đông Tảo 2 tuần tuổi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà khổng lồ chân lông 2 tháng

Gà khổng lồ chân lông 2 tháng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà khổng lồ chân lông giống 2 tuần tuổi

Gà khổng lồ chân lông giống 2 tuần tuổi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Giống gà khổng lồ chân lông

Giống gà khổng lồ chân lông

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Chim Công Ấn Độ

Chim Công Ấn Độ

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Giống gà chín cựa

Giống gà chín cựa

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)