Đăng nhập

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

 • 16 sản phẩm
 • Lượt xem: 6518
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

 •  
  Công ty thương mại
 •  
  2000
 •  
  +84 31 3601.709
 •  
  Số 127 lô 16D Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng
 •  info@gemserco.vn http://gemserco.com
Người liên hệ
 • GEMSERCO
 • +84 31 3601.709
 • info@gemserco.vn
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀNG HẢI HẢI PHÒNG
Cải bó xôi

Cải bó xôi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Rau dền đỏ

Rau dền đỏ

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cải cúc

Cải cúc

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cải xanh

Cải xanh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Bí ngô

Bí ngô

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cà tím

Cà tím

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cà chua

Cà chua

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cà rốt

Cà rốt

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá tầm KALA

Cá tầm KALA

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá Lóc đánh vẩy cắt khoanh

Cá Lóc đánh vẩy cắt khoanh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá Tra-Basa cắt khoanh

Cá Tra-Basa cắt khoanh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá Hồng nguyên con

Cá Hồng nguyên con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm sú vỏ không đầu

Tôm sú vỏ không đầu

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mực nang nguyên con

Mực nang nguyên con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mực ống nguyên con

Mực ống nguyên con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Nghêu trắng nguyên con - Whole White Clam

Nghêu trắng nguyên con - Whole White Clam

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)