Đăng nhập
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

 •  
  Công ty thương mại
 •  
  2000
 •  
  +84 31 3601.709
 •  
  Số 127 lô 16D Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng
 •  info@gemserco.vn http://gemserco.com
Người liên hệ
 • GEMSERCO
 • +84 31 3601.709
 • info@gemserco.vn
 • 16 sản phẩm
 • Lượt xem: 6719
 Liên hệ
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Người nhận:

GEMSERCO 
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)