Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU G.O.C

([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU G.O.C

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2004
 •  
  +84-(240)-3681 186
 •  
  Khu công nghiệp Tân xuyên, huyện Lạng Giang, Bắc Giang
 •  thanhca@goc-food.com http://goc-bestfood.com
Người liên hệ
 • Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu G.O.C
 • +84-(240)-3681 186
 • thanhca@goc-food.com
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU G.O.C

Sản phẩm chính

Nghệ khô miếng, bột
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Ớt cà chua
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Cà chua
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Mướp đắng

Mướp đắng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Bầu quả

Bầu quả

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Xà lách tím

Xà lách tím

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cà chua

Cà chua

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ớt chuối

Ớt chuối

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ơt chuông: đỏ, tím, vàng

Ơt chuông: đỏ, tím, vàng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ớt japanero tươi

Ớt japanero tươi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ớt cà chua

Ớt cà chua

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Xả khô miếng, bột

Xả khô miếng, bột

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Nghệ khô miếng, bột

Nghệ khô miếng, bột

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Bột tiêu: tiêu trắng, tiêu đen

Bột tiêu: tiêu trắng, tiêu đen

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mộc nhĩ thái sợi

Mộc nhĩ thái sợi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mộc nhĩ thái vuông

Mộc nhĩ thái vuông

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)