Đăng nhập
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU G.O.C

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU G.O.C

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU G.O.C

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2004
 •  
  +84-(240)-3681 186
 •  
  Khu công nghiệp Tân xuyên, huyện Lạng Giang, Bắc Giang
 •  thanhca@goc-food.com http://goc-bestfood.com
Người liên hệ
 • Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu G.O.C
 • +84-(240)-3681 186
 • thanhca@goc-food.com
 Liên hệ
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)