Đăng nhập

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NGỌC

([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NGỌC

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2005
 •  
  84. 57.3548333
 •  
  Thôn Phú Hội, Xã An Ninh Đông, Huyện Tuy An, Phú Yên
 •  info@hongngocseafood.com http://hongngocseafood.com
Người liên hệ
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NGỌC
 • 84. 57.3548333
 • info@hongngocseafood.com
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NGỌC
Cá ngừ SAKU CO đông lạnh

Cá ngừ SAKU CO đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá ngừ nguyên LOIN CO đông lạnh

Cá ngừ nguyên LOIN CO đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Lườn cá ngừ đông lạnh

Lườn cá ngừ đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá ngừ steak CO đông lạnh

Cá ngừ steak CO đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá cờ kiếm LOIN đông lạnh

Cá cờ kiếm LOIN đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá cờ kiếm steak đông lạnh còn da

Cá cờ kiếm steak đông lạnh còn da

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá cờ kiếm steak đông lạnh

Cá cờ kiếm steak đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá cờ gòn SAKU CO đông lạnh

Cá cờ gòn SAKU CO đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá cờ gòn steak CO đông lạnh

Cá cờ gòn steak CO đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá dũa FILLET đông lạnh

Cá dũa FILLET đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá dũa PORTION đông lạnh

Cá dũa PORTION đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá chẽm nguyên con đông lạnh

Cá chẽm nguyên con đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá chẽm FILLET CO đông lạnh

Cá chẽm FILLET CO đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá nục đông lạnh

Cá nục đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá ồ đông lạnh

Cá ồ đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá ngừ sọc dưa đông lạnh

Cá ngừ sọc dưa đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá cam đen steak đông lạnh

Cá cam đen steak đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá thu PORTION đông lạnh

Cá thu PORTION đông lạnh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)