Đăng nhập

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUANG HÚC

 • 6 sản phẩm
 • Lượt xem: 3794
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUANG HÚC

 •  
  Công ty thương mại
 •  
  2014
 •  
  0169.206.8172 - 0987.613.766
 •  
  Khu 5, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ
 •  xaquanghuc@gmail.com http://htxquanghuc.com
Người liên hệ
 • HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUANG HÚC
 • 01644.624.244
 • xaquanghuc@gmail.com
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUANG HÚC

Sản phẩm chính

Cá rô phi đơn tính giống
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Cá rô phi thương phẩm
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Cá diêu hồng giống
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Cá diêu hồng giống

Cá diêu hồng giống

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá rô phi đơn tính giống

Cá rô phi đơn tính giống

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá lăng thương phẩm

Cá lăng thương phẩm

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá diêu hồng thương phẩm

Cá diêu hồng thương phẩm

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá rô phi thương phẩm

Cá rô phi thương phẩm

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá trê lai thương phẩm

Cá trê lai thương phẩm

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)