Đăng nhập

CƠ SỞ SẢN XUẤT & CHẾ BIẾN LƯƠN KHÔ AN VIỆT

([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

CƠ SỞ SẢN XUẤT & CHẾ BIẾN LƯƠN KHÔ AN VIỆT

 •  
  Nông hộ
 •  
  2015
 •  
  0943 047 909 - 0976 737 135
 •  
  CSSX: Xóm Trung, Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam
 •  luonkhoanviet@gmail.com http://luonanviet.vn/
Người liên hệ
 • Ms. Vân
 • 0948 006 809
 • luonkhoanviet@gmail.com
CƠ SỞ SẢN XUẤT & CHẾ BIẾN LƯƠN KHÔ AN VIỆT
Lươn khô An Việt loại nhỏ 200g

Lươn khô An Việt loại nhỏ 200g

 • Giá: 150.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Lươn Khô An Việt Đặc Biệt Loại 200g

Lươn Khô An Việt Đặc Biệt Loại 200g

 • Giá: 280.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Lươn khô An Việt loại nhỏ 500g

Lươn khô An Việt loại nhỏ 500g

 • Giá: 350.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Lươn Khô An Việt Đặc Biệt Loại 500g

Lươn Khô An Việt Đặc Biệt Loại 500g

 • Giá: 675.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá chỉ vàng loại 1

Cá chỉ vàng loại 1

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm khô An Việt

Tôm khô An Việt

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mực khô An Việt

Mực khô An Việt

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mực khô tẩm gia vị

Mực khô tẩm gia vị

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ba ba tự nhiên

Ba ba tự nhiên

 • Giá: 1.000.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Lươn ngang, lươn đồng

Lươn ngang, lươn đồng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Lươn to, lươn đồng

Lươn to, lươn đồng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá Chạch đồng

Cá Chạch đồng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)