Đăng nhập

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH LẬP THÀNH

([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH LẬP THÀNH

 •  
  Công ty thương mại
 •  
  2013
 •  
  +84 8 2220 0930
 •  
  Tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
 •  contact@minhlapthanh.com http://www.minhlapthanh.com/
Người liên hệ
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH LẬP THÀNH
 • +84 8 2220 0930
 • contact@minhlapthanh.com
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH LẬP THÀNH

Sản phẩm chính

Viên nén mùn cưa
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Mai Mực (Nang Mực)
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Sản phẩm hạt điều
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Sản phẩm hạt tiêu

Sản phẩm hạt tiêu

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Sản phẩm hạt điều

Sản phẩm hạt điều

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gạo trắng Vietnamese Long grain white rice

Gạo trắng Vietnamese Long grain white rice

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mùn cưa ép bánh

Mùn cưa ép bánh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Củi mùn cưa

Củi mùn cưa

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mùn cưa ép khối

Mùn cưa ép khối

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Viên nén mùn cưa

Viên nén mùn cưa

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm sú

Tôm sú

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm thẻ

Tôm thẻ

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá cơm khô

Cá cơm khô

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mai Mực (Nang Mực)

Mai Mực (Nang Mực)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phân Bón Urea

Phân Bón Urea

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)