Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC PHƯƠNG NAM

([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC PHƯƠNG NAM

 •  
  Công ty thương mại
 •  
  2012
 •  
  0123 6768 000
 •  
  1117 Nguyễn Duy Trinh, P. Long Trường, Q.9, Hồ Chí Minh
 •  namorganic@gmail.com http://namorganic.net
Người liên hệ
 • A. Kiệm
 • 0123 6768 000
 • namorganic@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC PHƯƠNG NAM
Nấm rơm thành phẩm

Nấm rơm thành phẩm

 • Giá: 90.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phôi nấm Linh Chi đỏ Việt Nam

Phôi nấm Linh Chi đỏ Việt Nam

 • Giá: 30.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Phôi nấm bào ngư xám

Phôi nấm bào ngư xám

 • Giá: 20.000 đ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)