Đăng nhập
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC PHƯƠNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC PHƯƠNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC PHƯƠNG NAM

 •  
  Công ty thương mại
 •  
  2012
 •  
  0123 6768 000
 •  
  1117 Nguyễn Duy Trinh, P. Long Trường, Q.9, Hồ Chí Minh
 •  namorganic@gmail.com http://namorganic.net
Người liên hệ
 • A. Kiệm
 • 0123 6768 000
 • namorganic@gmail.com
 Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC PHƯƠNG NAM

Người nhận:

A. Kiệm 
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)