Đăng nhập
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN THANH HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN THANH HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN THANH HƯƠNG

 •  
  Công ty thương mại
 •  
  2009
 •  
  08.62 522 533
 •  
  24 Giang Cự Vọng, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh
 •  nguyenthanhhuong_72@yahoo.com.vn http://nguyenthanhhuong.com.vn/
Người liên hệ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN THANH HƯƠNG
 • 08.62 522 533
 • nguyenthanhhuong_72@yahoo.com.vn
 • 4 sản phẩm
 • Lượt xem: 3245
 Liên hệ
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)