Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 4

Doanh nghiệp vàng
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 4

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2001
 •  
  84.8.39543361 - 39543363
 •  
  320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Hồ Chí Minh
 •  seafoodno4@vnn.vn http://seafoodno4.com/
Người liên hệ
 • Đào Thị Bích Hằng
 • 84.8.39543361 - 39543363
 • seafoodno4@vnn.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 4

Sản phẩm chính

Ghẹ FARCI
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Ghẹ lột
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Đầu mực ống làm sạch

Đầu mực ống làm sạch

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mực nang cắt thông

Mực nang cắt thông

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mực SUSHI

Mực SUSHI

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Đầu mực nang

Đầu mực nang

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Đầu mực nang

Đầu mực nang

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mực lột da cắt vòng

Mực lột da cắt vòng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Đầu mực ống làm sạch

Đầu mực ống làm sạch

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá thu FILLET

Cá thu FILLET

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá kèo nguyên con

Cá kèo nguyên con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá BASA cắt khúc

Cá BASA cắt khúc

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá điêu hồng

Cá điêu hồng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá Basa cắt khúc

Cá Basa cắt khúc

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá Thu fillet

Cá Thu fillet

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá Điêu Hồng

Cá Điêu Hồng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá Thu cắt khúc

Cá Thu cắt khúc

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thân thịt ghẹ (Copy)

Thân thịt ghẹ (Copy)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ghẹ cắt đôi (Copy)

Ghẹ cắt đôi (Copy)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Đùi thịt ghẹ hấp (Copy) (Copy)

Đùi thịt ghẹ hấp (Copy) (Copy)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ghẹ nguyên con

Ghẹ nguyên con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ghẹ FARCI

Ghẹ FARCI

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ghẹ nguyên con

Ghẹ nguyên con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ghẹ lột

Ghẹ lột

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ghẹ cắt đôi

Ghẹ cắt đôi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm viên (Copy)

Tôm viên (Copy)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá viên (Copy)

Cá viên (Copy)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Khoai tây cuộn tôm chiên (Copy)

Khoai tây cuộn tôm chiên (Copy)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Chả giò hải sản

Chả giò hải sản

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm càng nguyên con

Tôm càng nguyên con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Bạch tuộc bỏ nội tạng

Bạch tuộc bỏ nội tạng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)