Đăng nhập

TAN THANH LOI FROZEN FOOD COMPANY. LTD

 • 33 sản phẩm
 • Lượt xem: 12992
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

TAN THANH LOI FROZEN FOOD COMPANY. LTD

 •  
  Nhà sản xuất, Công ty thương mại
 •  
  2002
 •  
  +84.72.3820925
 •  
  546/1 Binh Cang 1 Small village, Binh Thanh Village, Thu Thua Dist, Long An Province, Viet Nam, Long An
 •  tanthanhloi_co@yahoo.com.vn http://tanthanhloi.com
Người liên hệ
 • CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH LỢI
 • +84.72.3820925
 • tanthanhloi_co@yahoo.com.vn
TAN THANH LOI FROZEN FOOD COMPANY. LTD
Pangasius Fish Fillet - Cá Tra Fillet

Pangasius Fish Fillet - Cá Tra Fillet

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Spiny Eel - Cá Chạch nguyên con

Spiny Eel - Cá Chạch nguyên con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Featherback Fish Meat - Chả Cá Thát Lát

Featherback Fish Meat - Chả Cá Thát Lát

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Marinated Catfish Fillet - Cá trê Fillet tẩm gia vị

Marinated Catfish Fillet - Cá trê Fillet tẩm gia vị

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (1)
Black Pomfret - Cá Chim đen nguyên con

Black Pomfret - Cá Chim đen nguyên con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Redtail scad - Cá Nục đuôi đỏ

Redtail scad - Cá Nục đuôi đỏ

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tuna loin - C.O - Cá Ngừ Loin C.O

Tuna loin - C.O - Cá Ngừ Loin C.O

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
King Mackerel Steak - Cá Thu Cắt Khoanh

King Mackerel Steak - Cá Thu Cắt Khoanh

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Baby Crab - CUA ĐỒNG NGUYÊN CON

Baby Crab - CUA ĐỒNG NGUYÊN CON

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Baby Shrimp - Tép bò

Baby Shrimp - Tép bò

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cooked Crab Meat - THỊT GHẸ THÂN ĐÙI

Cooked Crab Meat - THỊT GHẸ THÂN ĐÙI

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Scampi Shrimp - TÔM CÀNG XANH

Scampi Shrimp - TÔM CÀNG XANH

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cooked Snail Meat - Thịt ốc Bươu Luộc

Cooked Snail Meat - Thịt ốc Bươu Luộc

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Baby Clam Meat - Thịt Hến

Baby Clam Meat - Thịt Hến

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cooked Snail - Ôc bươu Luộc nguyên con

Cooked Snail - Ôc bươu Luộc nguyên con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cooked Brown Clam - Nghêu Nâu Luộc

Cooked Brown Clam - Nghêu Nâu Luộc

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Eel cleaned - Lươn nguyên con làm sạch

Eel cleaned - Lươn nguyên con làm sạch

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Seafood Net rice Spring Roll - Chả Giò Rế Hải Sản

Seafood Net rice Spring Roll - Chả Giò Rế Hải Sản

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Seafood Spring Roll - Chả Giò Hải Sản

Seafood Spring Roll - Chả Giò Hải Sản

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Dumpling Seafood - Há cảo Hải Sản

Dumpling Seafood - Há cảo Hải Sản

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)