Đăng nhập

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HÙNG ĐÔNG

Doanh nghiệp vàng
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

  CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HÙNG ĐÔNG

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2011
 •  
  0988 844 629
 •  
  QL1A - Đại Cầu - Tiên Tân - Phủ Lý, Hà Nam
 •  hungdongtb@gmail.com http://thietbichannuoihd.com/
Người liên hệ
 • Lê Quang Hùng
 • 0933 131 843
 • hungdongtb@gmail.com
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HÙNG ĐÔNG
Chuồng cai sữa cho heo

Chuồng cai sữa cho heo

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Chuồng đẻ sắt đặc cho heo

Chuồng đẻ sắt đặc cho heo

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Chuồng hậu bị sắt đặc cho heo

Chuồng hậu bị sắt đặc cho heo

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Máng tự động inox cho heo

Máng tự động inox cho heo

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Máng uống treo cho gà

Máng uống treo cho gà

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Máng uống gà tự động TĐ

Máng uống gà tự động TĐ

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Các thiết bị cho gà khác

Các thiết bị cho gà khác

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Máng ăn gà

Máng ăn gà

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thiết bị thú y

Thiết bị thú y

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tấm làm mát Cooling pad

Tấm làm mát Cooling pad

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Quạt làm mát

Quạt làm mát

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tủ điều khiển

Tủ điều khiển

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)