Đăng nhập

CỬA HÀNG THỦY HẢI SẢN VÂN DŨNG

 • 13 sản phẩm
 • Lượt xem: 6659
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

CỬA HÀNG THỦY HẢI SẢN VÂN DŨNG

 •  
  Công ty thương mại
 •  
  1970
 •  
  0168 749 3889
 •  
  Kiot 13,Nam Từ Liêm , Mỹ Đình, -
 •  nhuvan08111983@gmail.com http://thuyhaisanvandung.com/
Người liên hệ
 • CỬA HÀNG THỦY HẢI SẢN VÂN DŨNG
 • 0168 749 3889
 • nhuvan08111983@gmail.com
CỬA HÀNG THỦY HẢI SẢN VÂN DŨNG

Sản phẩm chính

Cá bống tượng
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Cua gạch ( 3-4 con)
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Mực trứng
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Cua thịt size 3-4 con

Cua thịt size 3-4 con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cua gạch ( 3-4 con)

Cua gạch ( 3-4 con)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cua hoàng đế

Cua hoàng đế

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá điêu hồng

Cá điêu hồng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá chình

Cá chình

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá trắm giòn

Cá trắm giòn

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá bống tượng

Cá bống tượng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mực một nắng

Mực một nắng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mực trứng

Mực trứng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Mực ống tươi sống

Mực ống tươi sống

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm sú size 25-30

Tôm sú size 25-30

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm sú size 20

Tôm sú size 20

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm sú size 15

Tôm sú size 15

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)