Đăng nhập

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VẠN XUÂN

 • 5 sản phẩm
 • Lượt xem: 3618
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VẠN XUÂN

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2012
 •  
  (0583).543.386
 •  
  Số 42 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 •  vanxuan13@gmail.com http://thuysanvanxuan.com
Người liên hệ
 • CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VẠN XUÂN
 • (0583).543.386
 • vanxuan13@gmail.com
CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VẠN XUÂN

Sản phẩm chính

Cá chình thương phẩm
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Giống cá chình bột
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Giống cá chình cấp 1
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Giống cá chình cấp 3

Giống cá chình cấp 3

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Giống cá chình cấp 2

Giống cá chình cấp 2

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Giống cá chình cấp 1

Giống cá chình cấp 1

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Giống cá chình bột

Giống cá chình bột

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá chình thương phẩm

Cá chình thương phẩm

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)