Đăng nhập
CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VẠN XUÂN

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VẠN XUÂN

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VẠN XUÂN

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2012
 •  
  (0583).543.386
 •  
  Số 42 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 •  vanxuan13@gmail.com http://thuysanvanxuan.com
Người liên hệ
 • CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VẠN XUÂN
 • (0583).543.386
 • vanxuan13@gmail.com
 • 5 sản phẩm
 • Lượt xem: 3620
 Liên hệ
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)