Đăng nhập

CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG (TIGIFOOD)

Doanh nghiệp vàng
([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

  CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG (TIGIFOOD)

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2006
 •  
  (84.73) 3.855.383
 •  
  Số 256 khu phố 2, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
 •  tgfood@tigifood.com http://tigifood.com/
Người liên hệ
 • CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG
 • (84.73) 3.855.383
 • tgfood@tigifood.com
CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG (TIGIFOOD)

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm chính

Bánh tráng Thuận Bình
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Gạo Tài Nguyên
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Gạo Hương Việt
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Bánh tráng Thuận Bình

Bánh tráng Thuận Bình

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gạo Tài Nguyên

Gạo Tài Nguyên

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gạo Hương Việt

Gạo Hương Việt

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gạo Hoa Mai Vàng

Gạo Hoa Mai Vàng

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gạo Hồng Hạc

Gạo Hồng Hạc

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)