Đăng nhập

TRANG TRẠI BẮC BỘ

([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

TRANG TRẠI BẮC BỘ

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  1970
 •  
  0903434520
 •  
  Cẩm Đông, Cẩm Giàng, Hải Dương
 •  trangtraibacbo@gmail.com http://trangtraibacbo.com/
Người liên hệ
 • TRANG TRẠI BẮC BỘ
 • 0903434520
 • trangtraibacbo@gmail.com
TRANG TRẠI BẮC BỘ

Sản phẩm chính

Thỏ sống nguyên con
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Nhím thịt
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Gà Đông Tảo giống thuần chủng 1 ngày tuổi

Gà Đông Tảo giống thuần chủng 1 ngày tuổi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Đông Tảo thuần chủng 3 tháng tuổi

Gà Đông Tảo thuần chủng 3 tháng tuổi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Đông Tảo thuần chủng 2 tháng tuổi

Gà Đông Tảo thuần chủng 2 tháng tuổi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Đông Tảo thuần chủng 1 tháng tuổi

Gà Đông Tảo thuần chủng 1 tháng tuổi

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thỏ sống nguyên con

Thỏ sống nguyên con

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Thịt thỏ móc hàm

Thịt thỏ móc hàm

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà Đông Tảo thịt

Gà Đông Tảo thịt

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Vịt trời châu Á

Vịt trời châu Á

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Vịt trời bắc Mĩ

Vịt trời bắc Mĩ

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Gà H'mông thịt (Gà đen)

Gà H'mông thịt (Gà đen)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Nhím thịt

Nhím thịt

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)