Đăng nhập
TRANG TRẠI BẮC BỘ

TRANG TRẠI BẮC BỘ

TRANG TRẠI BẮC BỘ

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  1970
 •  
  0903434520
 •  
  Cẩm Đông, Cẩm Giàng, Hải Dương
 •  trangtraibacbo@gmail.com http://trangtraibacbo.com/
Người liên hệ
 • TRANG TRẠI BẮC BỘ
 • 0903434520
 • trangtraibacbo@gmail.com
 Liên hệ
TRANG TRẠI BẮC BỘ

Người nhận:

TRANG TRẠI BẮC BỘ
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)