Đăng nhập
CTY TNHH NÔNG THÀNH

CTY TNHH NÔNG THÀNH

CTY TNHH NÔNG THÀNH

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2003
 •  
  84-8-3710 1335
 •  
  194, Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Hồ Chí Minh
 •  vattunongnghiepnongthanh@gmail.com http://vattunongnghiep.org/
Người liên hệ
 • Công Ty TNHH Nông Thành
 • 84-8-3710 1335
 • vattunongnghiepnongthanh@gmail.com
 Liên hệ
CTY TNHH NÔNG THÀNH

Người nhận:

Công Ty TNHH Nông Thành 
Để giúp doanh nghiệp hỗ trợ tốt hơn, nội dung nên thể hiện:
- Tên sản phẩm, hàng hóa
- Quy cách, màu sắc
- Số lượng
- Thời gian cần đáp ứng
(Ví dụ)