Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN

([[ratingObj.count.total]])
5
[[ratingObj.count.star5]] 
4
[[ratingObj.count.star4]] 
3
[[ratingObj.count.star3]] 
2
[[ratingObj.count.star2]] 
1
[[ratingObj.count.star1]] 
[[(ratingObj.point ? ratingObj.point : 0)]]
[[ratingObj.count.total]] 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN

 •  
  Nhà sản xuất
 •  
  2006
 •  
  (+84) 8 38550054
 •  
  208 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
 •  info@vietlongsaigon.com.vn http://www.vietlongsaigon.com.vn/
Người liên hệ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN
 • (+84) 8 38550054
 • info@vietlongsaigon.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN

Sản phẩm chính

Chả giò rế
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Cá mú fillet
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Bánh xếp
 • Giá: Liên hệ
 • (0)
Cá đục tẩm bột xù

Cá đục tẩm bột xù

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm xẻ bướm tẩm bột xù

Tôm xẻ bướm tẩm bột xù

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Chả giò rế

Chả giò rế

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Bánh xếp

Bánh xếp

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Tôm thẻ

Tôm thẻ

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Ghẹ lột

Ghẹ lột

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Lươn khúc

Lươn khúc

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Chả cá thát lát

Chả cá thát lát

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Lươn khoanh (nguyên con)

Lươn khoanh (nguyên con)

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá chẽm fillet không da

Cá chẽm fillet không da

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá trào

Cá trào

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá đổng cờ làm sạch

Cá đổng cờ làm sạch

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)
Cá mú fillet

Cá mú fillet

 • Giá: Liên hệ
 • Lưu trữ
 • Thêm vào giỏ hàng
 • (0)